NOVINKY A AKCE O NÁS - VETCENTRUM
DOMÁCÍ LÉKAŘ PORADNA LÉKAŘE ZAJÍMAVÉ PŘÍPADY PŘÍRODNÍ MEDICÍNA REHABILITACE PSŮ SEKCE DKK/DKL KREVNÍ BANKA

Externí specialisté

 

 

 

 

PhDr. Miroslav Hmirák

   specializace v oboru  anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

 • maturita v roce 1995 na SZŠ MUDr. Ivana Hálka v Bratislavě v oboru Zdravotní sestra
 • VŠ studium ukončil rigorózní zkouškou na Trnavské Univerzitě v Trnavě v oboru Ošetřovatelství
 • od maturity pracuje v oboru Anesteziologie, resuscitace, intenzivní péče
 • absolvoval I. specializační studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
 • absolvoval II. specializační studium v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
 • pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK ve FN v Motole
 • spoluzakladatel a vrchní sestra Veterinární záchranné služby PET-MEDIC v Praze
 • místopředseda sekce Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče České asociace sester
 • člen České společnosti Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny J. E. Purkyně
 • od roku 1996 se věnuje anesteziologii a intenzivní péči v klinické veterinární medicíně
 • od roku 1998 se věnuje anestézii a intenzivní medicíně experimentálních zvířat v IKEM Praha
 • spolupracuje z pražskou ZOO v oblasti anesteziologie zvířa
 • v naší nemocnici vede anestézie u nemocných zvířat s velkým rizikem podání celkové anestézie
 • participuje na intenzivní péči o kriticky nemocná zvířata na jednotce intenzivní péče naší nemocnice
 • absolvoval anesteziologickou stáž na Veterinární Univerzitě v Brně na Klinice chorob koní
 • 6. 12. 2006 provedl společně s Mgr. Jiřím Čápem jako první v Čechách mimotělní hemodialýzu (CVVHD) u psa v naší nemocnici (brakýř, 12kg)
 • přednášková činnost z oboru ARIP v Čechách i v zahraničí
 • výuková činnost v pomaturitním specializačním vzdělávání sester v oboru ARIP
 • pořadatel každoročního Kongresu sester pracujících v oboru ARIM s mezinárodní účastí
 • má rád hudbu, tanec, společenské akce, muzikál, 8 let tancoval Slovenský folklór

Kliknutím zvětšte

 

Kliknutím zvětšte

Mgr. Jiří Čáp

   specializace v oborech akutní medicíny a eliminačních metod v rámci urgentní péče

 • v roce 1990 maturoval na SPŠ Chemické, v roce 1993 maturoval na SZŠ - obor všeobecná zdravotní sestra
 • v roce složil závěrečné zkoušky PSS ARIP a v roce 2004 absolvoval státní zkoušku na LF UK Praha v oboru ošetřovatelství
 • v letech 1997 až 2003 pracoval především jako zdravotní sestra u lůžka na odd. ARO a jako výjezdová sestra u RZS Praha Západ
 • od roku 2003 je vrchní sestrou KARIP TC IKEM
 • v letech 1998 -2008 působil jako externí vyučující pro obory Sestra pro intenzivní péči, diplomovaný zdravotnický záchranář
 • v rámci své práce se specializuje na eliminační metody v rámci urgentntí péče - hemodialýzy, kontinuální eliminační metody, hemoperfuze, plasmaforézy i chronické hemodialýzy
 • u zvířat pracuje od roku 1999, kdy začal pracovat na experimentáním pracovišti IKEM v grantovém projektu vývoje bioreaktoru - umělá játra
 • pro veterinární kliniky zajišťuje výrobu krevních derivátů z dodané plné krve - plasma, erytrocyty, trombocyty a provádí stanovení krevních skupin psů a koček
 • s námi spolupracuje od konce roku 2006, kdy spolu s Bc. Hmirákem prováděli na našem pracovišti první mimotělní hemodialýzu u psa v Čechách
 • v roce 2010 úspěšně dokončil vysokoškolské studium na Trnavské univerzitě - magisterský obor Ošetřovatelství  

 

 Zpět

Přihlášení uživatele
Přihlašovací jméno
heslo
Vyhledávání
Z naší fotogalerie
knírači od Dalajského potoka
Created by CRS NETCOM 2009
VETCENTRUM Duchek s.r.o., VETERINÁRNÍ NEMOCNICE STODŮLKY, K HÁJŮM 946, 155 00 PRAHA 5, tel.: 251 511 651