NOVINKY A AKCE O NÁS - VETCENTRUM
DOMÁCÍ LÉKAŘ PORADNA LÉKAŘE ZAJÍMAVÉ PŘÍPADY PŘÍRODNÍ MEDICÍNA REHABILITACE PSŮ SEKCE DKK/DKL KREVNÍ BANKA

Ptačí chřipka


Co je ptačí chřipka

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Původcem nákazy je virus chřipky H5N1. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy.

 

 

 

 

 

 

 

 


Příznaky ptačí chřipky u ptáků

 • infikovaná zvířata jsou otupělá až netečná (apatická), odmítají se pohybovat
 • mají načepýřené peří
 • příjem krmiva je velmi omezen nebo se objeví úplné nechutenství
 • snáška vajec se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví, vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku
 • některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání)
 • zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy
 • mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách
 • postižená zvířata hynou v průběhu 1 – 2 dnů, je-li příčinou úhynu influenza lze potvrdit pouze ve specializované laboratoři


Příznaky ptačí chřipky u člověka 

 

Příznaky onemocnění jsou podobné příznakům běžné chřipky:

 • teplota, kašel, škrábání v krku
 • svalové bolesti
 • stavy dechové nedostatečnosti
 • jiné stavy bezprostředně obrozující živost nakaženého 

 V současné době jsou běžně vyráběná některá antivirotika. Liší se formou podání, účinek na všechny druhy chřipky včetně té ptačí je podle nejnovějších výzkumů sporný. Přesto jsou to však jediné látky, které můžeme proti chřipce nasadit. Více informací získáte u svého lékaře.

 


 

Jak se ptačí chřipka přenáší

 

Lidé se mohou infikovat úzkým kontaktem s nakaženou drůbeží nebo jejich exkrety. Možný je i přenos kontaminovanými povrchy.

 • sliny a nosní sekrety
 • trus nemocných ptáků
 • moč nakažených zvířat
 • peří
 • uhynulá zvířata

 

Virus chřipky se nepřenáší tepelně upraveným masem a vejci, protože je teplotami vyššími než 70°C spolehlivě usmrcen.

 

Světová zdravotnická organizace WHO nepovažuje jídlo z drůbeže za nebezpečné.

 

Šíření nákazy z ptáků na člověka není nijak jednoduché vzhledem k vysoké druhové specifitě, je však možné přelomení mezidruhové bariery a z toho plynoucí nebezpečí nákazy i pro člověka.

 

Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

 


 

Možnosti ochrany před nakažením ptačí chřipkou

 

Osobní ochrana v domácnosti

 

Nejvýznamnější je dodržování zásad dobré osobní hygieny:

 • mytí rukou po každém kontaktu se zvířaty nebo jejich exkrety
 • před a po zpracování drůbeže si důkladně umyjte ruce
 • maso vždy dobře umyjte teplou vodou
 • saponátem umyjte pečlivě i všechny nástroje a povrchy, které přišli do kontaktu se zpracovávaným jídlem
 • dávejte pozor na kousky masa nepropečené u kosti, například při přípravě grilováním
 • není doporučena konzumace syrových a nedovařených vajec, ani produktů z nich (například majonézy)

Pozor virus H5N1 může přežívat i déle než jeden měsíc při nízkých teplotách, proto chlazení ani mražení spolehlivě nezajistí jeho usmrcení.

 

Osobní ochrana v chovu

 

V případě podezření z nákazy v chovu, by lidé ošetřující zvířata měli neustále nosit tyto ochranné pomůcky:

 • pracovní oděv pokrývající i hlavu
 • pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy
 • obuv, kterou lze desinfikovat
 • omyvatelné ochranné rukavice, které lze desinfikovat
 • vhodný typ respirátoru (TH2P, TH3P) při práci v uzavřených prostorách, kde je riziko kontaktu s drůbežími exkrety, peřím a podobnými materiály
 • ochranné brýle zabraňující pronikání prachu

 

Ochrana zvířat 

 • drůbež je třeba držet v uzavřených prostorách a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem
 • slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží
 • dodržovat nejpřísnější pravidla hygieny
 • při podezření z nákazy desinfikovat veškeré materiály, které jsou vyneseny ze prostor se zvířaty 

Obecná ochrana

 

Pokud uvidíte neobvykle zvýšený nebo náhlý úhyn chované drůbeže, jak hrabavé tak vodní, uhynulé divoce a volně žijící ptáky včetně  ptáků tažných, měli byste událost neprodleně oznámit na příslušné krajské veterinární správě a jejích inspektorátech, které jsou v každém okrese nebo na policii.

 

 

Jakýkoliv pokus zatajit podezření je pod sankcí podle veterinárního zákona.

 


 

Autoři článku : MVDr. Marek Galbinec a MVDr. Iva Librová    © 2006 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

 

 

 Zpět

Přihlášení uživatele
Přihlašovací jméno
heslo
Vyhledávání
Z naší fotogalerie
Haiko
Created by CRS NETCOM 2009
VETCENTRUM Duchek s.r.o., VETERINÁRNÍ NEMOCNICE STODŮLKY, K HÁJŮM 946, 155 00 PRAHA 5, tel.: 251 511 651