NOVINKY A AKCE O NÁS - VETCENTRUM
DOMÁCÍ LÉKAŘ PORADNA LÉKAŘE ZAJÍMAVÉ PŘÍPADY PŘÍRODNÍ MEDICÍNA REHABILITACE PSŮ SEKCE DKK/DKL KREVNÍ BANKA

Onemocnění rohovky

 

Rohovka tvoří 20 – 25% povrchu oční koule. Je zvlhčována slzným filmem  a je složena z několika vrstev. Zdravá rohovka je průhledná, bez přítomnosti cévního zásobení.

Nemoci rohovky můžeme rozdělit do dvou skupin a to na onemocnění vrozená a onemocnění získaná.

Vrozená onemocnění

Dermoid

Ostrůvek cizorodé tkáně v epitelu rohovky (např. pojivová tkáň obsahující srst, žlázy, tuk, tenkou svalovinu, chrupavky atd.). Nejčastější lokalizace je na přechodu rohovky a bělimy. Dermoid lokalizovaný v centru rohovky není častý. Onemocnění často způsobuje chronické dráždění oka, výtok různého stupně a bolestivé sevření víček. Terapie je chirurgická a spočívá v odstranění dermoidu.Získaná onemocnění

Keratoconjunctivitis sicca - suché oko - KCS  

KCS je možné definovat jako sníženou produkci slzného filmu.

Může být způsobena mnoho příčinami, např.:

  • vrozené nebo dědičné onemocnění
  • trauma slzné žlázy nebo oblasti okolo slzné žlázy, způsobující poruchu inervace
  • chirurgické trauma např. odstranění slzné žlázy třetího víčka při jejím výhřezu
  • nutriční deficience nebo hypovitaminóza A                                                                    1)
  • intoxikace
  • aplikace některých léků
  • zánětlivé onemocnění zejména slzných žláz                                                                  2)
  • autoimunitní onemocnění
  • neoplazie atd.

Se suchým okem se setkáváme především u psů, méně často u koček. Plemenná predispozice je zaznamenána u dlouhosrstých jezevčíků, KKCHŠ, WHWT, anglických kokršpanělů a anglických buldoků.

Rohovka a spojivka ztrácí jejich normální lesklost a stávají se matné. Spojivka je nateklá a překrvená, rozvíjí se hlenohnisavý výtok (viz. obrázek 1). Na rohovce se objevují cévy a dochází k ukládání pigmentu (viz. obrázek 2).

KCS se diagnostikuje pomocí testu měření slz, který je v pozitivním případě buď velmi nízký nebo nulový.

Terapie je zpočátku konzervativní, kdy se do spojivkového vaku aplikují dvakrát denně cyklosporinové kapky, které aktivují činnost slzných žláz. Pokud je tato terapie neúčinná je možné přistoupit k terapii chirurgické, kdy se do spojivkového vaku zavede vývod slinné žlázy.

Pannus

Panus (chronický povrchový zánět rohovky) je onemocnění, které se vyskytuje převážně u německých a belgických ovčáků a jejich kříženců. Další plemena s dispozicí k tomuto onemocnění jsou jezevčíci, pudlové, greyhoundi a sibiřští haskové.

Příčina onemocnění není zatím zcela objasněna, předpokládá se rodinná a plemenná predispozice. Dědičnost onemocnění se však jeví velmi nízká. Mezi další faktory onemocnění patří i autoimunitní reakce, kdy vzniká přecitlivělost na bílkoviny rohovky. Mezi nespecifické faktory, které podporují vznik onemocnění patří i UV záření a nadmořská výška.

Onemocnění se většinou projevuje u psů v rozmezí 3 – 5 let, občas i později. Ve většině případů jsou postiženy obě oči. Rozlišujeme dvě formy onemocnění – u mladších psů je panus charakterizován výskytem velkého množství cév a granulační tkáně s velmi rychlým rozvojem. U starších psů se většinou diagnostikuje hlavně velké množství pigmentu v rohovce. Nástup i průběh jsou pomalejší. Onemocnění není  bolestivé a není spojené s výtokem z oka.

Onemocnění nelze vyléčit, lze jen ovlivňovat  a kontrolovat jeho průběh. Terapie je doživotní a spočívá v přechodné aplikaci kortikosteroidů ve formě masti nebo kapek a v aplikaci cyklosporinu A (opět ve formě kapek nebo masti). Pokud majitel ošetřuje oči pravidelně, nedochází často k výraznému zhoršení.

Při výrazné pigmentaci, která může postihnout téměř celou plochu rohovky a pokud pejsek nereaguje na lokální terapii, je možné chirurgicky odstranit povrchovou vrstvu rohovky (lamelární keratektomie).

Povrchová pigmentózní keratitida (zánět rohovky)

Povrchová pigmentózní keratitida - zánět rohovky je onemocnění, které se vyskytuje zejména u pekinézů, shi-tzu, bostonských teriérů, francouzských buldočků a ostatních brachycefalických plemen.

Při onemocnění dochází k ukládání pigmentu v epitelu rohovky. Okrsky pigmentu se nalézají v centru rohovky. Obvykle ukládání pigmentu začíná ve vnitřním koutku a postupuje směrem centrálně, v některých případech může být pigment přítomen v epitelu celé plochy rohovky.

Mezi vyvolávající faktory patří distichiáza (řasa vyrůstající z hrany víčka), velké nosní záhyby, velká víčková štěrbina. Velká víčková štěrbina v kombinaci s prominující oční koulí a tím ztížené mrkání vyúsťuje v nedostatečnou distribuci slzného filmu po povrchu rohovky, kde se tak vytvářejí suchá místa a to hlavně v centrální části rohovky. Tato místa jsou pak predispozicí pro ukládání pigmentu.

Terapeuticky je nutné odstranit vyvolávající příčinu. Pigmentaci je možné zredukovat cyklosporinovými kapkami a podáváním umělých slz.

Chronická eosinofilní keratitida koček

Toto onemocnění se objevuje hlavně u dospělých koček a postihuje jedno nebo obě oči. Léze se primárně objevují na periferii rohovky a pomalu postupují napříč plochou rohovky. Spojivka je překrvená.  Na rohovce je možné diagnostikovat cévy a otok. Charakteristický je krémovo-bílý sýrovitý exsudát (výtok) pokrývajcí nemocnou rohovku.

Diagnosticky je nutné vyšetřit exsudát, ve kterém je mimo jiné velké množství eosinofilů. Terapie spočívá v celkovém podávání megestrol acetátu. Nežádoucím účinkem je však zvýšení hmotnosti a u nekastrovaných koček je velké riziko endometriální hyperplasie a zánětu dělohy. Proto je nezbytné v průběhu terapie monitorovat celkový zdravotní stav pacienta.

Povrchová ulcerativní keratitida (zánět rohovky s přítomností vředu)

Jedná se o poměrně časté onemocnění u psů a koček. Rohovka je poškozená a při obarvení fluoresceinem dojde k zvýraznění defektu. Terapie je lokální a spočívá v aplikaci antibiotických kapek.

Recidivující (opakující se) povrchové vředy (boxer ulcer)

Onemocnění se vyskytuje nejčastěji u zvířat ve středním a starším věku. Mezi predisponovaná plemena patří německý boxer, samojed, ale výskyt je možný u jakéhokoliv plemene.  Onemocnění může postihnout jedno nebo obě oči. Časné stadium je charakterizováno bolestivostí, výtokem a přivíráním víček. Na rohovce je znatelný defekt o různé velikosti, který je překrytým uvolněným epitelem, který se dá v lokální anestezii snadno odstranit. Rohovka je edematická s přítomností cév. Terapie je zpočátku lokální, pokud však nedochází k hojení defektu, je nutné chirurgické ošetření rohovky.

Povrchová tečkovitá keratitida

Onemocnění vyskytující se u dlouhosrstých jezevčíků a postihující jedno nebo obě oči. Na rohovce je velké množství malých, fluoresceinem obarvitelných bílých teček.  Příčina onemocnění není známa, předpokládá se, že se jedná o imunitně zprostředkované onemocnění. Terapie je lokální.

Herpesvirová keratitida koček

Původce onemocnění je kočičí herpes virus (FHV-1) a projevuje se zánětem horních cest dýchacích a onemocněním spojivky a rohovky. Po akutním průběhu onemocnění virus zůstává v těle v latentní podobě a onemocnění může být tak reaktivováno stresem nebo jakýmkoliv oslabením organismu.
Klinické příznaky jsou závislé na věku zvířete:
ophtalmia neonatorum – infekce koťat ve věku 1 – 4 týdnů. Většina koťat projevuje příznaky onemocnění horních cest dýchacích. Na očích je znatelný zánět spojivek a zánět rohovky s přítomností vředů, spojený s hlenohnisavým až hnisavým výtokem.
Konjunktivitis – u dospělých koček se herpesviróza obvykle manifestuje jako zánět spojivek, který občas může být doprovázen onemocněním horních cest dýchacích
Keratitis – zánět rohovky u koček, který většinou není spojen s výskytem onemocnění horních cest dýchacích. Na rohovce jsou přítomné vředy.
Důsledkem herpesvirózy může být u koček i suché oko (KCS)

Terapie závisí na závažnosti klinických příznaků, lokální terapii je možné doplnit celkovou.

Hluboká ulcerativní keratitida

Onemocnění je nejčastěji bakteriálního nebo mykotického původu. Mezi nejčastější původce patří Stafylokokus, streptokokus, E. Coli, Proteus a často i Pseudomonas.
Onemocnění ve velmi bolestivé, často spojené se zánětem duhovky. Výtok může být od serózního až k hlenohnisavému. Rohovka je edematózní s množstvím cév. Terapie je lokální i celková. Někdy je nutné rohovku ošetřit v celkové anestezii a provést překrytí rohovky 3. víčkem nebo spojivkovým flapem.


Melting vřed

Jedná se o komplikaci hlubokého vředu rohovky, kdy výrazná kolagenázová a proteázová aktivita způsobuje rychlé poškození rohovky. K vzniku meeting vředu může dojí i za méně než 24 hodin. Proces často vede ke vzniku descemetokele (obnažení Descementovy membrány, která se může vyklenout dopředu v podobě lesklého puchýřku do úrovně rohovky nebo i nad ní) popř. až k perforaci rohovky (protržení Descementovy membrány a odtok komorového moku)
Meeting vřed se vyskytuje často u brachycefalických plemen, jako je pekingský palácový psík, francouzský buldoček, mops apod. Při onemocnění je možné často izolovat bakterii Pseudomonas aeruginosa. Onemocnění je akutní a je nutný rychlý zásah.
Terapie je u většiny případů chirurgická.


Degenerativní onemocnění

Lipidová degenerace

Vyskytuje se buď na jednom nebo obou očích, často následuje po zhojeném rohovkovém vředu. Méně často může být spojená s metabolickými onemocněními jako jsou hypercholesterolémie a hyperlipémie.
Postižené oči jsou obvykle bez klinických příznaků, pouze na rohovce je zřetelná opacita  ve formě „drobných jehliček“ (ohraničený zákal rohovky). Opacita se nalézá pod povrchovým epitelem a nelze ji obarvit fluoresceinem. Histologicky se jedná o depozita cholesterolu, tuků a mastných kyselin. Při výskytu tohoto onemocnění je vhodné provést vyšetření krve na činnost štítné žlázy, která může být snížená, popř. vyšetření lipidového profilu pacienta (zvýšená hladina cholesterolu v krvi).
Protože nedochází k ovlivnění zraku pacienta onemocnění se neléčí. Je možné provést povrchovou lamelární keratektomii (chirurgické odstranění povrchových vrstev rohovky), během několika týdnů však dochází k opětovnému výskytu opacity na témže místě. Pokud je u pacienta diagnostikována snížená činnost štítné žlázy, je možné onemocnění ovlivnit medikamentózně. Zvýšenou hladinu cholesterolu je možné ovlivnit dietetickými opatřeními.

Kalciová degenerace

Onemocnění se nevyskytuje zdaleka tak často, jako předchozí lipidová degenerace rohovky. Onemocnění může být spojeno s výskytem celkové hyperkalcémie, hypervitaminózy D, chronické urémie (přítomné při chronickém selhání ledvin) a chronické uveitidě (zánět duhovky). U psů je nejběžnější příčínou chronická ulcerativní keratitida (zánětlivé onemocnění rohovky s přítomností vředu), expoziční keratitida a depozita kalciumkarbonátu a kalciumfosfátů po chirurgickém řešení suchého oka transpozicí vývodu slinné žlázy ze sliznice dutiny ústní do spojivkového vaku.
Ve středu rohovky se vyskytuje povrchové šedobílé zakalení rohovky.
Terapie může být chirurgická, popř. lokální. Opětovný výskyt po chirurgické terapii je však častý.

Nekróza rohovky u koček (sekvestrace, mumifikace rohovky)

Onemocnění rohovky, které se často vyskytuje u perských koček, ale může být diagnostikováno i u siamských, domácích dlouhosrstých a krátkosrstých koček. Výskyt není vázán na věk ani pohlaví.
Onemocnění je diagnostikováno jako jednostranné nebo oboustranné, ohraničené, tmavě hnědé nebo až černé ložisko v centru rohovky. V časných stádiích vývoje je ložisko patrné pouze jako hnědavý odstín v centru rohovky. Onemocnění  na této úrovni může probíhat různě dlouho, několik dní, měsíců ale i let. Hnědá barva ložiska je způsobena degenerovaným kolagenem rohovky.
Výskyt klinických příznaků je variabilní a to od bolestivého sevření víček až po oční výtok. Přestože je v rohovce přítomné velké množství cév, nejedná se o zánětlivou reakci. V pokročilých stádiích ložisko mírně vyčnívá nad povrch rohovky a může vypadat jako cizí těleso. Léze postihují zpravidla povrchové vrstvy rohovky, mohou však zasahovat i do Descementovy membrány.
Příčina onemocnění není zcela zřejmá, může se podílet přítomnost mikroorganismů, nedostatečná produkce slz, entropiím atd. V anamnéze je u pacientů často zmiňováno poranění rohovky, herpesvirová keratitida atd.
Pokud je léze způsobena chronickým drážděním rohovky je nutné odstranit nejprve vyvolávající příčinu. V ostatních případech je indikováno chirurgické ošetření, spočivající v keratektomii (seříznutí povrchové vrstvy rohovky). Pokud ložisko zasahuje hluboko, je většinou nutné provést opakované chirurgické ošetření nejdříve po 2-3 měsících po provotního. Pooperačně je možné rohovku překrýt na přechodnou  dobu kontaktními čočkami nebo třetím víčkem.

Nádory rohovky

Primární nádory rohovky jsou velmi vzácné. Častěji se vyskytují nádory, které se na rohovku rozšíří z ostatních struktur oka. U psů se vyskytují melaniny, skvamocelulární karcinomy nebo histiocytomy.
Pokud jsou nádory na povrchu je možné je odstranit chirurgickou cestou, pokud prorůstají do vnitřních struktur oka je indikována enukleace ( odstranění očního bulbu).


Autor článku MVDr. Barbara Lenská   © 2007 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

 

 Zpět

Přihlášení uživatele
Přihlašovací jméno
heslo
Vyhledávání
Z naší fotogalerie
Nikitka
Created by CRS NETCOM 2009
VETCENTRUM Duchek s.r.o., VETERINÁRNÍ NEMOCNICE STODŮLKY, K HÁJŮM 946, 155 00 PRAHA 5, tel.: 251 511 651