NOVINKY A AKCE O NÁS - VETCENTRUM
DOMÁCÍ LÉKAŘ PORADNA LÉKAŘE ZAJÍMAVÉ PŘÍPADY PŘÍRODNÍ MEDICÍNA REHABILITACE PSŮ SEKCE DKK/DKL KREVNÍ BANKA

Onemocnění duhovky, cévnatky a řasnatého tělesa (uveálního traktu)

 

Cévnatka je střední vrstva oční koule, která je složena ze tří funkčně i strukturálně odlišných tkání. Klinicky se označuje jako uveální trakt, pro který je charakteristické velké množství cév, nervů a pigmentu.

Jednotlivé části jsou:

 • duhovka (iris) – jedná se o jedinou viditelnou část uveálního traktu, která je viditelná před čočkou. Svojí polohou rozděluje prostor mezi rohovkou a čočkou na přední oční komoru a zadní oční komoru. V centru duhovky je kruhovitý otvor – zornice (pupila). Periferní okraj srůstá s řasnatým tělesem, kde s rohovkou vytváří komorový úhel. Z periferního okraje vystupují tenká vlákna, která se upínají na bělimu i na rohovku. Mezi jednotlivými vlákny jsou prostory, které komunikují s přední oční komorou a mají svoji funkci při odtoku komorového moku.
 • řasnaté těleso (corpus ciliare) – tvoří střední část uveálního traktu. Je lokalizováno za duhovkou a před cévnatkou.V jeho přední části jsou řasnaté výběžky, které obkružují čočku a ze kterých odstupují tenká vlákna, která tvoří závěsný aparát čočky.. V řasnatém tělese je uložen sval, který s čočkou tvoří akomodační aparát oka. V řasnatých výběžcích se vytváří komorový mok.
 • cévnatka  (choroidea) – jedná se o nejtenčí a výrazně krvenou, pigmentovanou část uveálního traktu. Je lokalizována mezi sítnicí a bělimou.Vrozená a vývojová onemocnění duhovky

- pigmentové anomálie

 • heterochromia iridis – stav, kdy duhovka každého oka má jiné zbarvení
 • nedostatek pigmentu – pigment může scházet buď ložiskově nebo difuzně pouze v některé části uveálního traktu nebo v celém jeho rozsahu.
  • parciální albinismus duhovky - částečný nedostatek pigmentu v duhovce
  • difuzní albinismus duhovky - pigment schází  v celém rozsahu duhovky

Duhovka, která neobsahuje pigment má světle modrou barvu. Při obou formách nedostatku pigmentu není ovlivněn zrak zvířete. Pokud pigment schází v celé cévní vrstvě oka jedná se o cekový albinismus.

- aniridie, hypoplazie duhovky a kolobom duhovky

 • aniridie - totální abscence duhovky, toto onemocnění se vyskytuje u psů pouze zřídka
 • hypoplazie duhovky - neúplné či nedokonalé vyvinutí duhovky, může postihnout duhovku v celém rozsahu nebo pouze část duhovky
 • kolobom duhovky - ložisková abscence duhovky. Typický kolobom je lokalizován na pozici 6 (lokalizace defektu podle hodin).

- perzistentní pupilární membrána (PPM)

U plodu je zornice uzavřena tenkou průsvitnou pupilární membránou. Membrána a cévy vymizí  přibližně do 8 týdnů věku štěněte. Jemné zbytky mohou však přetrvávat do věku 6 měsíců, proto se diagnostika onemocnění provádí až po tomto věku. PPM je poměrně běžné onemocnění u psů, naštěstí s minimálními klinickými příznaky. PPM se může prezentovat pouze jako drobné tečkovité zbytky pigmentované tkáně na přední ploše čočky nebo jako bezcévní vláknité útvary, které mohou mít různý průběh, a to:

 • duhovka – duhovka
 • duhovka – čočka
 • duhovka – zadní plocha rohovky. V tomto případě vznikají na rohovce šedobílé kruhovité zákaly. 

Onemocnění je popisováno jako dědičné u plemene basenji, kde je nutností k uchovnění psa negativní nález při oftalmologickém vyšetření.


Získaná onemocnění uveálního traktu

- benigní pigmentace duhovky

Drobná pigmentová ložiska v duhovce jsou poměrně častým nálezem u psů. Je nutné odlišit prostou pigmentaci od melanocytu (nádorové bujení buněk). Ložiska hyperpigmentace jsou na rozdíl od nádorového procesu velmi dobře ohraničená ložiska, bez tendence prominovat před duhovku bez negativního efektu na zrak.
Difuzní melanosis duhovky může být časným indikátorem chronické uveitidy. Chronické zesílení a tmavší barva duhovky byla popsána jako „melanosis syndrome“ u Cairn teriérů. U postižených psů dochází k infiltraci uveálního traktu, sklery (bělimy) a drenážního úhlu (viz. glaukom) melanocyty. Uvedený stav může vést ke zhoršení až ztrátě zraku v důsledku glaukomu.
U koček se benigní pigmentová melanocytóza vyskytuje nezávisle na pohlaví, častěji u dospělých a starších koček. Nemá vliv na zrak.

- atrofie duhovky

U psů je popisována senilní i sekundární atrofie duhovky.

 • Senilní atrofie duhovky je často diagnostikována u starších psů a je důsledkem snížené funkce svaloviny duhovky, takže dochází k roztažení  duhovky (mydriáze) a k zhoršenému pupilárnímu reflexu (při posvícením bodovým světlem nedochází ke stažení zorničky). Predisponované plemeno k tomuto onemocnění je pudl.
 • Sekundární atrofie duhovky vzniká v důsledku zánětu duhovky (uveitis) nebo glaukomu a je tak spojena se zrakovým deficitem.

- cysty duhovky

Jedná se i pigmentované sférické útvary, které můžeme najít volně se pohybující v přední oční komoře. Cysta může být pouze jedna, ale výjimkou není ani více drobných cyst v přední oční komoře. Příčina vzniku je neznámá, předpokládá se pozánětlivá nebo vrozená etiologie. Výskyt cyst často není spojen se zrakovým deficitem, avšak pokud mají cysty větší rozměr, mohou překrývat pupilu a tím pak být překážkou ve vidění. U těchto případů je možné cystu odstranit chirurgicky, popř. obsah cysty odsát tenkou jehlou.

- uveitis - zánět uveálního traktu

Zánět uveálního traktu můžeme klinicky rozdělit na dvě jednotky:

 • uveitis anterior = zánět duhovky a řasnatého tělesa
 • uveitis posterior = zánět cévnatky

Při zánětu všech tří částí uveálního traktu hovoříme o

 • panuveitis

Příčina onemocnění může pocházet ze zevního prostředí (exogenní etiologie) jako je např. trauma, nebo z vnitřního prostředí (endogenní etiologie). Je široké spektrum exogenních i endogenních příčin a patří mezi ně např:

 • příčiny uveitis jako primárního onemocnění
  • trauma
  • glaukom
  • fakolytická uveitis – proteiny čočky jsou pro duhovku velmi antigenní. Fakolytická uveitis je termín používaný pro uveitidu, která se rozvíjí jako následek rychlého vzniku šedého zákalu (katarakty), kdy dochází k úniku solubilních proteinů čočky přes neporušené pouzdro čočky, popř. např. při úraze přes porušené pouzdro – fakoklastická uveitis.
 • sekundární příčiny uveitidy
  • imunitně zprostředkovaná uveitis při uveodermatologickém syndromu. Při onemocnění dochází k tvorbě protilátek proti melanocytům v duhovce a kůži
  • protozoární – toxoplasmóza , leishmanióza, neosporóza
  • bakteriální – brucelóza, leptospiróza, borelióza
  • myotická
  • parazitární – dirofiralióza, toxokaróza (toxokara = škrkavka)
  • virová – herpesviróza, adenoviróza, psinka
  • infekční původci u koček – FIP, FIV, FeLV
 • klinické příznaky uveitis
  • „červené oko“ - fyziologicky dochází při zánětu ke kongesci cév sklery (bělimy) a konjunktivy (spojivky). Kongesce cév duhovky způsobuje, že duhovka má tmavší barvu.
  • edém rohovky - s pokračujícím zánětem se snižuje průhlednost (transparence) rohovky, která je dána edémem rohovky. Výsledkem je tak zastínění povrchu rohovky. Edém se obvykle manifestuje jako modravé zabarvení duhovky.
  • miosis - zúžení zornice dané spasmem svaloviny duhovky a řasnatého tělesa
  • bolestivost - projevuje se slzením, stažením víček, světloplachostí a vtažením bulbu hlouběji do orbity. Často dochází k protruzi (výhřezu) třetího víčka.
  • snížený nitrooční tlak - je jedním z prvních známek onemocnění
  • hyphaema - krev v přední oční komoře
  • hypopyon - hnis v přední oční komoře
  • synechie (srůsty) - přítomnost fibrinu v přední a zadní oční komoře způsobuje vznik synechií mezi duhovkou a čočkou (posteriorní synechie) a mezi duhovkou a rohovkou (anteriorní synechie). Přítomnost synechií může způsobit nepravidelný okraj pupily.
  • katarakta (šedý zákal) - vzniká jako důsledek zhoršeného zásobování čočky živinami
  • glaukom - vyvíjí se sekundárně jako důsledek synechií mezi duhovkou a čočkou. Pokud jsou synechie v rozsahu 360, nazývá se tento stav bombáž duhovky (iris bombae), kdy dochází k hromadění tekutiny v zadní oční komoře a k obstrukci iridokorneálního úhlu.
  • phtisis bulbu - důsledkem chronického zánětu může být i kontrakce očního bulbu. Jedná se o poslední stadium uveitidy. Oko je malé a hypotenzí.
 • terapie zánětu uveálního traktu je lokální i celková

- nádorové onemocnění

Nejčastější nitrooční neoplazie duhovky je melanom.


Autor článku MVDr. Barbara Lenská      © 2008 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

 

 Zpět

Přihlášení uživatele
Přihlašovací jméno
heslo
Vyhledávání
Z naší fotogalerie
Moje nafoukaná láska
Created by CRS NETCOM 2009
VETCENTRUM Duchek s.r.o., VETERINÁRNÍ NEMOCNICE STODŮLKY, K HÁJŮM 946, 155 00 PRAHA 5, tel.: 251 511 651